Trenerzy

Mariusz Turek

Ur.1964. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL i Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Odbył szkolenie terapeutyczne i trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji. Początkowo zajmował się terapią i treningiem interpersonalnym, od 1996 roku prowadzi szkolenia dla firm z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej. W latach 1996 – 2001 związany z Ośrodkiem Negocjacji „Kontrakt”, od początku 2001 roku w Laboratorium Psychoedukacji, aktualnie udziałowiec i członek zarządu. Specjalizuje się w następujących tematach: negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, umiejętności trenerskie, zarządzanie personelem. Od kilku lat prowadzi zajęcia dla studentów Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych, organizowanego i prowadzonego wspólnie ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

 

Izabela Podsiadło–Dacewicz

Ur. 1970r. Pedagog resocjalizacyjny (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Absolwentka Studium Socjoterapii, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenia zawodowe w pracy z młodzieżą niepełnosprawną oraz wymagającą wsparcia psychologiczno – wychowawczego. Od 1999 roku specjalista w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Pracuje jako trener z rożnymi grupami zawodowymi dorosłych: kadrą kierowniczą oświaty, prawnikami, dziennikarzami, pracownikami administracji publicznej (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), studentami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Trener w programach międzynarodowych Rady Europy i Unii Europejskiej: PHARE 2003  - projekt twinningowy „Wzmacnianie wdrażania strategii antykorupcyjnej”, PHARE 2002  - projekt twinningowy ”Wzmacnianie polityki anty-dyskryminacyjnej”, Banku Światowego „Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich” oraz finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Współautorka publikacji dla nauczycieli i trenerów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności psychospołecznych i wychowawczych (komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, praca z grupą i współpraca w zespole, zarządzanie poprzez wartości, budowanie wizerunku publicznego, praca metodą projektu).

Anna Srebrna

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła szkolenie terapeutyczne i trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji, z którym współpracuje od 2001r.. Prowadzi coaching, szkolenia dla firm, bierze udział jako asesor w projektach typu Assessment i Development Center. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji i radzenia sobie ze stresem. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest certyfikowanym coachem według standardu ICC. Ur. W 1976r.

Aleksandra Stanek

Psycholog, dyplomowany trener - ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Master NLP oraz terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących  rozwoju potencjału osobistego. Specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju tzw. umiejętności  miękkich oraz tematyce psychologicznych kosztów pracy (stres, wypalenie zawodowe).

W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, łącząc rozmaite metody szkoleniowe (w tym superlearning, teatr improwizacji, NLP, RTZ i inne). Posiada długoletnie doświadczenie w organizacji i koordynowaniu projektów oraz w sprzedaży i obsłudze klienta.

Joanna Szeluga

Absolwentka KUL (psychologia), SGH (studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Pracy), SWPS (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowe Studium Coachingu) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (studia podyplomowe Zarządzanie Kompetencjami Pracowników).
Ma ośmioletnie doświadczenie pracy w strukturach HR (rekrutacja, systemy ocen, zarządzanie kompetencjami, systemy wynagrodzeń, rozwój pracowników, fundusz świadczeń socjalnych).
Od 2003 roku zajmuje się prowadzeniem szkoleń, indywidualnych konsultacji psychologicznych, warsztatów rozwoju osobistego.
Specjalizuje się w szkoleniach  z zakresu narzędzi HR oraz rozwoju osobistego: efektywność osobista, asertywność, radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, umiejętności menedżerskie, rozwiązywanie konfliktów, obsługa klienta, rekrutacja, systemy oceny pracy i rozwoju pracowników.Do Państwa dyspozycji pozostają również specjaliści związani z Laboratorium Psychoedukacji, m.in. Zofia Milska-Wrzosińska (coaching, trudności osobiste osób sprawujących odpowiedzialne funkcje), Michael Randolph (mowa ciała), Marta Głowacka, Katarzyna Moczulska, Robert Szostek (dynamika grupy) oraz wielu innych doświadczonych szkoleniowców i psychoterapeutów.