Formy współpracy

Nasza oferta w pełnej postaci obejmuje proces rozpoczynający się od działań o charakterze audytowym, poprzez planowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań i programów naprawczych aż do szkoleń rozwijających kompetencje, warsztatów rozwiązujących konkretne problemy i wsparcia indywidualnego.

Od efektów audytu zależą kolejne proponowane działania, ale każdy z etapów tego procesu może również być samodzielnym obszarem współpracy z firmą, na przykład w sytuacji, kiedy klient swoje potrzeby ma dobrze rozpoznane, a potrzebuje tylko dostawcy określonych usług.