Aktualności

Laboratorium Psychoedukacji wspólnie z Pracownią Humani wydało książkę Antygrupa Morrisa Nitsuna. Pozycja ta zapoczątkowała serię Biblioteki Nowej Myśli w Psychoterapii.

Jerzy Dmuchowski, kierownik Zespołu Grupowego w LP, pisze we wstępie do polskiego wydania:
„Książka Morrisa Nitsuna wydaje się w Polsce bardzo potrzebna. Kiedy zaczynałem się uczyć prowadzenia grup, powszechnie mówiono, że prowadzący powinien „postępować za procesem grupowym”. Byliśmy przekonani, że jeżeli pozwolimy grupie płynąć własnym nurtem i jedynie „postępować za jej procesem” – nie ingerować ani nie przeszkadzać, grupa rozwinie się w pożądanym kierunku i stanie środowiskiem sprzyjającym terapii, uczeniu się i rozwojowi uczestników. Ale przecież rzeczywistość temu przeczy! Grupa sama z siebie rzadko będzie sprzyjać terapii, uczeniu się i rozwojowi. Wprost przeciwnie, raczej ulegnie stagnacji, będzie sprzyjać zachowaniom stereotypowym i powtarzalnym, pogrążać się w destrukcji i niszczyć osoby, które nie chcą się podporządkować, czasem słabsze, czasem inne, często szczególnie twórcze. Takie sytuacje wszyscy znamy. Widzieliśmy grupy terapeutyczne, zespoły pracownicze, instytucje, organizacje (a nawet państwa i imperia) zdominowane przez procesy antygrupowe. Dokonywały one samozniszczenia, rozpadały się, odchodziły w niebyt. Nitsun widzi w antygrupie grupę, która dąży do samozniszczenia. Bywa, że do destrukcji przyczynia się postępowanie za procesem, chociaż czasami jest ono wskazane. Dziś wiemy, że aby grupa i uczestnicy mogli osiągać swoje cele, lider  powinien aktywnie wpływać na proces grupowy.”


Książkę można zamówić pod adresem: lps@lps.pl