Co nas wyróżnia

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE, a w szczególności

 • Know-how przekazywane i rozwijane od ponad 30 lat
 • Oparta na stabilnych wartościach dojrzała kultura firmy


TRENERZY, a w szczególności

 • Doświadczenie nie tylko zawodowe, ale i życiowe
 • Spójność proponowanych uczestnikom metod, narzędzi i sposobów działania z własnymi przekonaniami i działaniami
 • Wysoki poziom nie tylko kompetencji w obszarze merytorycznym szkolenia, ale także kultury interpersonalnej w budowaniu relacji z uczestnikami, opartej na szacunku, trosce i akceptacji różnorodności
 • Elastyczność i wyrazistość – kiedy trzeba życzliwie, ale stanowczo i twórczo skonfrontować uczestników z ich obszarem niekompetencji i zmotywować do rozwoju przy pomocy trudnych niekiedy, ale konstruktywnych informacji zwrotnych


FORMA PRACY, a w szczególności

 • Praca  w formule uwzględniającej przede wszystkim realia funkcjonowania uczestników – dobieramy takie formy pracy i ćwiczenia, aby umożliwiały natychmiastowe zastosowanie w konkretnej rzeczywistości danej osoby
 • Silny nacisk na rozwijanie świadomości – dostrzeganie, rozumienie i zarządzanie procesami wpływającymi na jakość naszych relacji z innymi ludźmi
 • Nacisk na działania systemowe – z wykorzystaniem różnych form i poziomów oddziaływania przynoszących optymalne efekty


STOSUNEK DO UCZESTNIKÓW,  a w szczególności

 • Szacunek
 • Życzliwość
 • Poczucie humoru