Kilka słów o nas

Wywodzimy się z istniejącego od 30 lat ośrodka psychoterapeutycznego Laboratorium Psychoterapii. Dzięki temu mamy wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozumienie głębszego tła zjawisk psychologicznych. Dążymy do odkrywania przyczyn, które powodują, że szefowie, podwładni czy zespoły funkcjonują w określony sposób. Działamy na poziomie kompetencji interpersonalnych i liderskich, z uwzględnieniem tła psychologicznego.
Uczymy  nie tylko „jak”, ale także „po co?”, „dlaczego?” i „co z tego wynika”.

Mamy wieloletnie doświadczenie praktyczne, które łączymy z wiedzą akademicką.
Jesteśmy spójnym i stabilnym zespołem – mamy doświadczenie we wspólnej pracy, a wszyscy nasi trenerzy sprawdzili się wielokrotnie.

WARTOŚCI I ZASADY

  • uczymy zasad świadomego i odpowiedzialnego kształtowania relacji z innymi ludźmi – nie uczymy zasad manipulacji i technik wywierania wpływu noszących znamiona przemocy psychologicznej
  • nie poprzestajemy na technikach i sposobach działania - pracujemy także na poziomie postaw i głębszego rozumienia motywów i mechanizmów działania swojego i innych: wierzymy, że tylko w ten sposób można rozwijać się i dokonywać trwałych zmian w swoich relacjach społecznych
  • promujemy i wspieramy u uczestników naszych zajęć takie postawy jak tolerancja, elastyczność, szacunek dla drugiego człowieka, ale także dbałość o swoje prawa i obrona przed wykorzystaniem i manipulacją
  • pracujemy tylko w małym i sprawdzonym zespole, składającym się z trenerów o rzetelnym przygotowaniu
  • dbamy o to, aby nieustannie weryfikować i podnosić poziom swoich umiejętności trenerskich – w zespole regularnie odbywają się spotkania superwizyjne, na których omawiamy i poddajemy ocenie swoją pracę
  • nie znamy prawdy objawionej i jedynych słusznych sposobów działania – stwarzamy natomiast naszym klientom inspirujące sytuacje, w których mogą znaleźć lub wypracować najlepsze dla siebie rozwiązania