Wywieranie wpływu

Skuteczne wywieranie wpływu to wypadkowa wielu umiejętności: trzeba dobrze się komunikować, być asertywnym, radzić sobie ze stresem i emocjami. Uczymy takiego wpływania na innych, by uwzględniać i szanować ich potrzeby i autonomię, a jednocześnie osiągać założone cele.

Proponujemy formy pracy stwarzające każdemu okazję do lepszego zrozumienia charakterystycznych cech swojego stylu wywierania wpływu. Każdy ma także możliwość treningu i eksperymentowania z nowymi sposobami działania.
Nie uczymy technik manipulacyjnych, aczkolwiek zajmujemy się tym, jak rozpoznawać i „neutralizować” tego typu sposoby stosowane przez innych.
Nie zamykamy się w ramach żadnej koncepcji teoretycznej, w największym stopniu korzystamy z dorobku psychologii społecznej z zakresu efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i negocjacji nastawionych na współpracę.

Główne zagadnienia:

  • wywieranie wpływu – czym jest i czym różni się od manipulacji
  • wywieranie wpływu a typ relacji między stronami - decyzja, prośba i negocjacje
  • komunikacja niewerbalna w kontekście wywierania wpływu
  • obrona przed manipulacją