Rozwiązywanie konfliktów

Doświadczenie pokazuje, że konfliktów nie można całkowicie wyeliminować z żadnego obszaru życia, także zawodowego. W każdej organizacji istnieje rozbieżność lub czasem wręcz sprzeczność interesów między poszczególnymi elementami struktury i konkretnymi osobami.Tym, co na pewno można zrobić, jest wyposażenie pracowników w kompetencje i wypracowanie odpowiednich postaw.
Kompetencje to przede wszystkim komunikacja, asertywność i precyzyjne definiowanie problemów.
Postawa to poszukiwanie rozwiązań chroniących w maksymalny sposób interesy wszystkich zaangażowanych stron z uwzględnieniem celów i strategii organizacji.

Nasze warsztaty są zaprojektowane w taki sposób, aby wytrenować umiejętności i pokazać opłacalność postawy wygrany-wygrany, w której strony konfliktu poszukują rozwiązania opartego na dobrym rozumieniu istoty konfliktu i akceptowalnego dla wszystkich zainteresowanych
Wyraźny akcent kładziemy na psychologiczne aspekty konfliktu i związane z nim kompetencje – otwarta komunikacja, asertywność, zarządzanie emocjami.

Główne zagadnienia:

  • źródła, rodzaje i dynamika konfliktów
  • komunikacja w konflikcie
  • emocje w sytuacji konfliktowej - wpływ inteligencji emocjonalnej na skuteczność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
  • asertywność w konflikcie
  • model negocjacji nastawionych na współpracę