Radzenie sobie ze stresem

Często pod pojęciem radzenia sobie ze stresem rozumie się różne sposoby radzenia sobie ze skutkami stresu, takie jak praca z oddechem czy ćwiczenia relaksacyjne. Nasze podejście akcentuje przede wszystkim samoświadomość - żeby radzić sobie ze stresem, trzeba najpierw poznać i zrozumieć kluczowe cechy sposobu reagowania na sytuacje stresowe i radzenia sobie z ich skutkami. Pomagamy więc zdefiniować cechy indywidualnego stylu reagowania na stres, eliminować te czynniki, które przyczyniają się do przeżywania stresu nadmiarowo i szkodliwie, a także opracować zestaw sposobów radzenia sobie z nagromadzonym napięciem. Uczymy twórczego korzystania z mobilizacji organizmu wywołanej przez stres. Stwarzamy warunki do tego, aby uczestnicy nauczyli się  „zarządzać” swoim stresem, aby pełnił  rolę rozwojową, a nie destrukcyjną. Oznacza to zarówno przewartościowanie postawy, jak i konkretne techniki radzenia sobie ze skutkami stresu.

Główne zagadnienia:

  • diagnoza indywidualnego stylu funkcjonowania w stresie
  • stres a kontakt z własnym ciałem
  • stres a osobowość - zmiana negatywnych myśli i nastawień
  • stres w relacjach społecznych
  • tworzenie indywidualnego planu uwalniania się od stresu