Przywództwo

Czy liderem i przywódcą trzeba się urodzić? Na pewno ważne są predyspozycje osobowościowe, jednak wiele można osiągnąć przez odpowiedni trening i naukę. Pomagamy liderom wykorzystywać własne predyspozycje i kompetencje, a także rozwijać umiejętności, które pozwalają skuteczniej przewodzić i sprzyjać zaangażowaniu i odpowiedzialności członków kierowanych zespołów czy organizacji. Uczymy rozpoznawać nieświadome i nieracjonalne zjawiska zachodzące w zespole lub organizacji i wpływać na nie tak, by nie hamowały, a wspierały realizację celów i zadań.

Główne zagadnienia:

  • kluczowe cechy lidera – predyspozycje i umiejętności
  • źródła i proces budowania naturalnego autorytetu
  • motywowanie i wspieranie rozwoju
  • rozwiązywanie konfliktów i kryzysów
  • tworzenie i prowadzenie zespołu
  • tworzenie i komunikowanie wizji, wartości i oczekiwanych zachowań