Kreatywne myślenie w rozwiązywaniu problemów

Czy jestem kreatywny? Czy kreatywności można się nauczyć? Czy mając umysł ścisły i zdolności analityczne mogę odnaleźć się w grupie kreatywnej? Tego rodzaju pytania zadaje sobie niejeden potencjalny uczestnik szkolenia z zakresu kreatywnego myślenia. Odpowiedź na nie jest twierdząca.

Celem proponowanych przez nas szkoleń z tego zakresu jest zobrazowanie i wyjaśnienie złożoności procesu myślenia kreatywnego. Wbrew pozorom proces ten jest uporządkowany i logiczny. To swego rodzaju paradoks - aby w pełni wykorzystać swój potencjał kreatywny trzeba się najpierw „poukładać”, zorganizować i uporządkować. Tak przygotowany umysł jest gotowy do produkcji nieograniczonej ilości pomysłów i rozwiązań.

Szkolenia z tego zakresu to trening umysłu. Uczestnicy przez większą część szkolenia stają przed symulowanymi zadaniami, które rozwiązują indywidualnie lub w grupie, korzystając z poznanych narzędzi i technik, w trakcie szkolenia mają okazję wziąć udział w pełnej modelowej sesji burzy mózgów opartej na prawdziwym przykładzie z uwzględnieniem rozwiązania rzeczywiście możliwego do wdrożenia. Poznają sprawdzone sposoby na stymulowanie własnej kreatywności oraz praktyczne ćwiczenia rozgrzewające umysł do twórczej pracy.

Główne zagadnienia:

  • co to jest myślenie kreatywne?
  • cechy postawy kreatywnej
  • hamulce kreatywności
  • stymulowanie kreatywnego myślenia
  • moja rola w grupie kreatywnej
  • trzy etapy procesu kreatywności
  • narzędzia i techniki pracy grupowej oraz indywidualnej
  • zasady prowadzenia grupy kreatywnej
  • metodologia twórczego rozwiązywania problemów