Komunikacja

Komunikować można się bardziej lub mniej świadomie, a co za tym idzie bardziej lub mniej skutecznie. Uczestnicy naszych warsztatów mają okazję lepiej poznać swój styl komunikowania się i opanować nowe umiejętności. Uczymy porozumiewać się precyzyjnie i budować dobry kontakt, aby inni dobrze rozumieli nas, a my innych. Uczymy unikać przeszkód i pułapek komunikacyjnych, destrukcyjnych wzorców językowych, ukrytych ocen i komunikatów przerywających kontakt, często nadawanych i odbieranych na granicy świadomości i bez złych intencji.

Praca w tym obszarze ma dwa główne wątki. Pierwszy dotyczy podstaw – uniwersalnych narzędzi i technik, przy pomocy których komunikujemy się z innymi, a także najczęstszych barier utrudniających komunikację. Drugi wątek to trening stosowania tych narzędzi w sytuacjach zawodowych występujących w codziennej pracy uczestników warsztatu. Zgodnie z naszą filozofią szkolenia zapraszamy uczestników nie tylko do zrozumienia zasad dobrej komunikacji i przećwiczenia ich na uniwersalnych przykładach, ale także do natychmiastowego przełożenia tych zasad na codzienną aktywność zawodową. Dlatego trening umiejętności komunikacyjnych jest prowadzony przede wszystkim w oparciu o symulacje stworzone na bazie codziennych doświadczeń zawodowych uczestników.

Komunikujemy się wszyscy nieustannie, toteż komunikacja jest ważnym wątkiem większości prowadzonych przez nas projektów - dla menedżerów, dla handlowców i osób pracujących z klientami, dla zespołów.

Główne zagadnienia:

 • podstawy efektywnej komunikacji
 • kompetencje nadawcy
 • kompetencje odbiorcy
 • bariery komunikacyjne
 • style komunikowania się – różnice i wpływ na efektywność komunikowania się
 • komunikacja w trudnych sytuacjach (konflikt, silne emocje)
 • komunikacja w relacjach służbowych.
  • relacja z podwładnymi
  • relacja z przełożonymi
  • relacja ze współpracownikami