Inteligencja emocjonalna

Nasz psychologiczny rodowód czyni nas ekspertami w dziedzinie emocji i ich wpływu na myślenie, podejmowanie decyzji i działanie. Pomagamy uczestnikom naszych warsztatów lepiej rozpoznawać i rozumieć emocje, panować nad nimi, konstruktywnie je wyrażać, wpływać na sposób ich przeżywania, a także korzystać z emocji w twórczym rozwijaniu swoich relacji z innymi ludźmi, planowaniu i wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów. Skuteczność w postępowaniu z ludźmi jest w dużej mierze zdeterminowana przez sprawność w radzeniu sobie z własnymi emocjami. Świadomość i zdolność wpływania na sposób przeżywania emocji pozwalają na bardziej efektywne działanie i zmniejszenie kosztów psychologicznych wykonywanej pracy.

Główne zagadnienia:

  • wprowadzenie i zdefiniowanie podstawowych pojęć: co to  jest inteligencja emocjonalna, mechanizm powstawania emocji, znaczenie emocji w życiu człowieka, opinie i stereotypy dotyczące emocjonalności
  • diagnoza indywidualnych cech inteligencji emocjonalnej
  • samoświadomość – klucz do zarządzania emocjami
  • rozpoznawanie emocji u innych - empatia
  • wyrażanie uczuć
  • kontrola i przesterowanie uczuć
  • wpływ inteligencji emocjonalnej na skuteczność radzenia sobie w sytuacjach  zmiany i stresu