Asertywność

Asertywność to nie tylko zestaw technik i zachowań, to przede wszystkim określona postawa. Opiera się ona na wyrażaniu i realizowaniu siebie i swoich potrzeb oraz obronie przed presją i manipulacją bez wpadania w pułapki: agresji i uległości, tak aby zachować swoją godność i wartości oraz nie ranić innych. Pomagamy naszym klientom budować taką postawę, a także ćwiczyć konkretne sposoby działania, jak: wyrażanie i egzekwowanie swoich potrzeb i praw, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, radzenie sobie z presją i manipulacją, odmawianie i stawianie granic.

W pracy w tym obszarze sporo miejsca zajmują kwestie związane z pogłębionym rozumieniem postawy asertywnej i podstaw, na których może być budowana. Sama znajomość i biegłość stosowania technik to za mało, aby być asertywnym – prawdziwa asertywność to przede wszystkim rodzaj postawy, opartej na adekwatnym poczuciu własnej wartości i samoocenie, szacunku dla innych niż własne interesów, potrzeb i sposobów przeżywania rzeczywistości, dobrej znajomości swoich potrzeb, celów i wartości.

Praca ma jednocześnie wymiar bardzo praktyczny i jest przede wszystkim treningiem mającym przygotować uczestników do wdrożenia innych niż do tej pory sposobów działania w sytuacjach wymagających asertywności.

Główne zagadnienia:

  • idea i znaczenie postawy asertywnej
  • zasady i kryteria określające asertywność
  • asertywność a wywieranie wpływu, manipulacja i agresja
  • cztery filary postawy asertywnej
  • odmowa
  • radzenie sobie z krytyką
  • reagowanie na oceny i stawianie granic na destrukcyjne zachowania innych
  • formułowanie próśb i wyrażanie oczekiwań
  • wyrażanie i egzekwowanie praw
  • typ relacji między stronami a komunikacja i asertywność