Współodpowiedzialność

Taka formuła motywuje do współodpowiedzialności za przebieg i efekty szkolenia, uczestnicy w świadomy i aktywny sposób współkreują treść i efekty poszczególnych doświadczeń.
Oznacza to, że, nie sprzedajemy „jedynych słusznych” sposobów, nie pouczamy co jest „dobre” a co „złe” - wspólnie wypracowujemy optymalny model działania w danej sytuacji, z naszej strony udostępniając ekspercką wiedzę i doświadczenie.