Praca na procesie – autentyczna relacja trenera z grupą

Podczas funkcjonowania grupy warsztatowej zachodzą różne procesy intra- i interpersonalne, dostarczające bardzo ciekawego „materiału edukacyjnego” z obszaru naszego działania – tworzą się relacje między ludźmi, którzy komunikują się, przeżywają emocje, wchodzą w konflikty itd. Nasi trenerzy dysponują odpowiednimi kompetencjami, aby te procesy zauważać, rozpoznawać i „wykorzystywać” w procesie edukacji i rozwoju – uczestnicy na podstawie realnie zachodzących w grupie zjawisk uczą się je rozpoznawać, nazywać i proaktywnie na nie wpływać.