Nauka przez doświadczenie i rozwijanie samoświadomości

Nie przekazujemy wiedzy zawartej w poradnikach i podręcznikach - zapraszamy uczestników do udziału w aktywnościach odtwarzających warunki, w których używane są umiejętności będące przedmiotem szkolenia, dzięki czemu zaczynamy od rzetelnej informacji zwrotnej pozwalającej opisać cechy aktualnego stylu działania. Również pogłębione rozumienie i utrwalanie danej umiejętności odbywa się poprzez praktyczny trening. Często używaną metodą jest w związku z tym odgrywanie ról i symulacje  - np. prowadzenie fragmentu spotkania z zespołem w czasie szkoleń menedżerskich.