MSA (Master Sales Skills Analysis)

Nowoczesne, sprawdzone, jedyne tego typu narzędzie na polskim rynku, oparte na metodologii oceny 360 stopni, pozwalające na prowadzenie rozwoju pracowników sprzedaży w sześciu obszarach:
  1. Identyfikowanie cech indywidualnego stylu sprzedaży.
  2. Identyfikowanie cech profili najlepszych pracowników sprzedaży.
  3. Wiedza o tym, jak klienci spostrzegają pracujących z nimi handlowców.
  4. Budowanie u pracowników sprzedaży świadomości wpływu na innych w procesie sprzedaży.
  5. Doskonalenie u handlowców umiejętności „odczytywania” klientów – typu osobowości i zachowań zakupowych.
  6. Motywowanie do rozwoju poprzez skupienie na rzeczywistych i specyficznych obszarach, mierzalnych w oparciu o obiektywne i konkretne dane.

Test operuje w zakresie 16 kluczowych umiejętności sprzedażowych, 48 dodatkowych umiejętności, a także typologii osobowości stosowanej do opisy zarówno handlowca jak i klientów.

Wyniki testu są znakomitym materiałem do prowadzenia polityki rozwoju kompetencji handlowych zarówno w odniesieniu do poszczególnych osób jak i całych zespołów handlowych.