Modele oparte na wiedzy naukowej

Używamy w naszej pracy wyłącznie modeli znajdujących potwierdzenia w badaniach naukowych, ponieważ tylko one gwarantują rzetelną weryfikację skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod i narzędzi.