ZESPOŁY I ICH LIDERZY – budowanie, zarządzanie, współpraca

  • Programy usprawniające funkcjonowanie realnych zespołów
  • Rozwój kompetencji istotnych w  pracy zespołowej
  • Programy rozwijające umiejętności budowania i rozwijania efektywnych zespołów
  • programy rozwijające kompetencje związane z kreatywnością w pracy zespołowej