MENEDŻEROWIE, KIEROWNICY, LIDERZY - zarządzanie ludźmi i przywództwo

  • Programy dla menedżerów
    • programy dla młodych menedżerów, pozwalające opanować podstawowe kompetencje i w świadomy sposób stworzyć własną wizję bycia szefem
    • programy rozwojowe dla doświadczonych menedżerów, pozwalające poszerzać wybrane kompetencje,
  • programy budowania i wdrażania standardów pracy z podwładnymi
  • programy rozwijające kompetencje związane z przywództwem i liderowaniem