Zarządzanie ludźmi

  • rozwijanie kompetencji indywidualnych szefów wszystkich szczebli
  • budowanie i wdrażanie standardów zarządzania w takich obszarach jak motywowanie, komunikacja, ocena pracy, wspieranie rozwoju
  • indywidualne programy rozwojowe oparte na bezpośredniej superwizji pracy i coachingu