Rozwój kompetencji - szkolenia i warsztaty

Rozwój kompetencji to przede wszystkim różne formy projektów szkoleniowych nastawionych na spowodowanie trwałych zmian w obszarze wiedzy, postaw i umiejętności.

Zdecydowaną większość szkoleń prowadzimy w formule zamkniętej - program jest konstruowany na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych prowadzonej w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą.

Obszary tematyczne szkoleń:

 • zarządzanie ludźmi
  • styl zarządzania
  • komunikacja i wywieranie wpływu
  • motywacja
  • ocena
  • coaching

 

 • praca z klientem
  • profesjonalna obsługa
  • dobry kontakt (pytania, aktywne słuchanie)
  • informowanie i udzielanie wyjaśnień
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów
  • praca z klientem niezadowolonym (reklamacje)

 

 • sprzedaż w oparciu o potrzeby
  • budowanie dobrej relacji i zaufania
  • rozpoznawanie potrzeb
  • prezentacja oferty
  • praca z wątpliwościami i zastrzeżeniami
  • domykanie sprzedaży

 

 • negocjacje handlowe „wygrany-wygrany”
  • budowanie partnerskiej relacji
  • negocjacje w oparciu o interesy
  • rozpoznawanie i radzenie sobie z grami negocjacyjnymi i manipulacyjnymi technikami wywierania wpływu
  • domykanie negocjacji – poszukiwanie optymalnych rozwiązań i satysfakcji

 

 • zespół
  • dynamika procesów grupowych
  • role zespołowe
  • budowanie dobrego zespołu
  • efektywna praca zespołowa
  • rozwiązywanie konfliktów

 

 • efektywność osobista
  • komunikacja
  • wywieranie wpływu
  • asertywność
  • radzenie sobie ze stresem
  • kreatywne rozwiązywanie problemów
  • inteligencja emocjonalna

 

 • prowadzenie szkoleń i warsztatów
  • analiza potrzeb szkoleniowych
  • dynamika procesów grupowych
  • komunikacja z grupą
  • autoprezentacja
  • wywieranie wpływu
  • praca metodami aktywnymi
  • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
  • ewaluacja szkoleń