Rozwój indywidualny

Coaching i doradztwo indywidualne to forma pracy oferowana tym, którzy chcą się zająć swoim zawodowym rozwojem w sposób indywidualny i pogłębiony. Może być prowadzona w trzech podstawowych formułach:

  • indywidualnego programu szkoleniowego

    • konkretne cele - np. opanowanie umiejętności delegowania zadań pracownikom

  • programu rozwoju w określonym obszarze kompetencji

    • bez ściśle określonego celu - np. rozwój umiejętności przywódczych, praca rozpoczyna się od poszukiwania i definiowania cech dotychczasowego stylu przewodzenia, a dopiero w jej trakcie określane są konkretne cele rozwojowe

  • programu ogólnorozwojowego

    • odnalezienie i rozwój obszarów niewykorzystanego potencjału - impulsem do rozpoczęcia współpracy może być na przykład poczucie działania poniżej swoich możliwości lub brak wystarczającej satysfakcji z pracy mimo istniejących ku temu wszelkich przesłanek