Rozwiązywanie problemów - diagnoza i program naprawczy

Warsztaty nastawione na rozwiązanie problemu – w tej formie pracy głównym celem jest diagnoza przyczyn konkretnego problemu i wypracowanie rozwiązań. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych, a więc wynikających z zakłóceń w komunikacji, wzorców rozwiązywania konfliktów, stylu lidera i rodzaju jego relacji z zespołem.

Przykłady problemów, z którymi podejmujemy pracę:
 
  • konflikty w zespole lub między zespołami

  • trudności w zarządzaniu zespołem

  • niska jakość funkcjonowania zespołu - komunikacja, motywacja, współpraca

  • mobbing

  • problemy w zintegrowaniu indywidualności