Rozwiązywanie konfliktów i sprzeczności interesów

  • rozwijanie kompetencji indywidualnych pracowników
  • budowanie firmowych standardów rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • warsztaty nastawione na rozwiązanie konkretnego konfliktu z udziałem stron