Rozwiązania systemowe - projektowanie i wdrażanie

Wielowątkowe i wieloetapowe procesy – od zaprojektowania zmian poprzez wdrażanie do działań kontrolnych i rozwojowych.

Oferujemy projektowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań w kilku obszarach:

  • Zarządzanie ludźmi – od konstruowania firmowego systemu wartości poprzez projektowanie konkretnych działań wdrażających go w życie do szkoleń z zakresu szeroko rozumianych kompetencji menedżerskich.
  • Sprzedaż i obsługa klienta –  od konstruowania standardów pracy z klientem zgodnych z wizją i wartościami firmy, poprzez szkolenia z praktycznego stosowania aż po tworzenie wewnętrznego mechanizmu wspierania i rozwoju (coaching dla menedżerów).
  • Zarządzanie kompetencjami – od opisu stanowisk poprzez opisy kompetencji do szkoleń z zakresu prowadzenia rozmów oceniających.
  • Budowanie zespołów – od analizy potrzeb związanych z funkcjonowaniem lub powoływaniem zespołu poprzez opis optymalnej konfiguracji ról zespołowych do warsztatów z efektywnej pracy zespołowej.