Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych pracowników
  • wypracowywanie i wdrażanie organizacyjnych standardów komunikowania się w określonych typach sytuacji związanych ze współpracą
  • audyt i diagnoza problemów komunikacyjnych w konkretnym zespole