Audyt - diagnoza potrzeb

Audyt – na najbardziej ogólnym poziomie – to działania weryfikujące zgodność działań ze standardami. Zakres naszych usług w tym zakresie wyznacza oczywiście zakres kompetencji – poruszamy się w zakresie działań i procesów z obszaru relacji międzyludzkich. Audyt może być działaniem samodzielnym – rezultatem końcowym jest raport z wnioskami i propozycjami działań. Może być także pierwszym etapem procesów naprawczych lub wprowadzania zmian.

Główne obszary:

 • zarządzanie ludźmi

  • styl zarządzania: charakterystyczne cechy, dopasowanie do realiów (zespół, sytuacja firmy, rodzaj zadań)
  • motywowanie
  • wspieranie rozwoju

   

 • sprzedaż i obsługa klienta

  • jakość procesów
  • zgodność z wartościami firmy
  • dopasowanie do potrzeb klientów

   

 • współpraca w zespole

  • komunikacja
  • rozwiązywanie konfliktów
  • wykorzystanie twórczego potencjału grupy
  • adekwatne obsadzenie w rolach zespołowych

   

 • Audyt osobisty

  • zgodność profilu osobowościowego z wykonywaną pracą
  • styl budowania relacji z ludźmi
  • radzenie sobie ze stresem
  • inteligencja emocjonalna
  • potencjał rozwojowy